Link ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคาร

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday628
mod_vvisit_counterThis week648
mod_vvisit_counterLast week3096
mod_vvisit_counterThis month12462
mod_vvisit_counterLast month41309
mod_vvisit_counterAll days2695708

บริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (Audit)

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์คือ ...

  • ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน รวมถึงหน่วยงานราชการ ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป

 

ขอบเขตของงานบริการ

1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาอากรตามหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด

2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

3. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และนำส่งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานบัญชียึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ กฏเกณฑ์ ตรงตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทำให้งานออกมามีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

 

Go Top

 

จดบริษัท, จดห้าง, จดเปลี่ยนแปลง
โทร. 088-227-7514, 
062-827-4446


สอบถามเรื่องบัญชี, ภาษี
โทร. 081-695-8246,
062-827-4446


มีปัญหาเรื่องบัญชีและภาษีอากร
โทร.088-227-7514,
081-695-8246 


 


อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาทองคำ