ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป

กระทู้: หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ

หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ 6 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #101

 • morakot
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 48
 • พลังน้ำใจ: 0
หน้าที่ของธุรกิจทางกฎหมาย มีอะไรบ้างครับ

Re: หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ 6 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #102

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
หน้าที่ของธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.จัดทำบัญชี นับแต่วันที่จดทะเบียน
2. จัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี
3. ป้ายชื่อ ดวงตรา และเอกสารของห้างฯ จะต้องมีคำว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" ตามประเภท

Re: หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ 6 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #103

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
กรณีของบริษัทล่ะครับ

Re: หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ 6 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #104

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
สำหรับบริษัทจำกัด คือ บริษัทตั้งขึ้นแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้น รับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังไม่ส่งส่งใช้ครบมูลค่า
1. ป้ายชื่อ ดวงตรา เอกสาร ต้องมีคำว่า "บริษัท" ไว้หน้าชื่อ และคำว่า "จำกัด" ไว้ท้ายชื่อ
2. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ภายใน 6 เดือน นับแต่จดทะเบียน และครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน
3. จ้ดทำใบหุ้น สมุดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. จ้ดทำบัญชี นับแต่จดทะเบียน
5. จัดทำงบการเงิน ให้ผู้สอบตรวจสอบและรับรอง และยื่นงบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

Re: หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ 6 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #105

 • morakot
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 48
 • พลังน้ำใจ: 0
คุณสมบัติของผู้จัดทำบัญชีเป็นอย่างไรครับ

Re: หน้าที่ของธุรกิจ มีอะไรบ้างครับ 6 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #106

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี
1. มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร ความรู้ภาษาไทย ไม่ค้องโทษโดยคำพิพากษา
2. คุณวุฒิการศึกษา
ก. ทุนไม่เกิน 5 ล้าน, สินทรัพย์รวม-รายได้รวม ไม่เกิน 30 ล้าน ปวส.ทางการบัญชี
ข. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
- ห้างจดทะเบียน ทุน สินทรัพย์ รายได้ ที่เกินกว่า ก.
- บมจ, นิติฯตปท, กิจการร่วมค้า, ธุรกิจธนาคาร-หลักทรัพย์-เครดิตฟองซิเอร์-ประกันชีวิต-ประกันภัย-ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.14 วินาที