ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3

กระทู้: Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #175

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
ใบตราส่งแบบ Non-Negotiable Sea Waybill เป็นอย่างไร

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #176

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
ใบตราส่งแบบ Non - Negotiable Sea Waybill ผู้ส่งออกมักจะกรอกใบจองระวางเรือ ระบุให้ Consignee เป็นชื่อของผู้นำเข้าโดยตรงเลย ส่วนมากเมื่อสินค้าไปถึงปลายทาง ผู้นำเข้าจะดำเนินการออกของก่อนที่ธนาคารจะทราบ และมักไม่มายื่นคำขอทำการเอกสารสิทธิก่อนจ่ายเงิน หรือที่เรียกว่า T/R กับธนาคาร ธนาคารจึงควรระวังใบตราส่งลักษณะนี้โดยพิจารณาหลักประกันให้รัดกุม และคุ้มกับความเสี่ยงในการเปิด L/C อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจตั้งเงื่อนไข ให้ใบตราส่งประเภทนี้ต้องระบุชื่อธนาคาร ให้เป็นบุคคลที่ร่วมรับแจ้ง (Also Notify Party) ไว้ในใบตราส่ง เพื่อให้ร่วมรับทราบการส่งสินค้าครั้งนี้ด้วย และเมื่อสินค้าเดินทางมาถึงประเทศนำเข้า ธนาคารอาจร้องขอให้ผู้นำเข้ายื่นหนังสือรับรองเพื่อรับสินค้าไปก่อน (Letter of Undertaking) หรืออาจจะอนุโลมให้ยื่นสัญญา T/R ไว้ก่อนก็ย่อมได้

ใบตราส่งประเภทนี้ ผู้ทรงสิทธิในช่อง Consignee ต้องการจะดอนให้ผู้อื่นออกของ ณ ปลายทาง ก็สามารถกระทำได้ โดยมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังบริษัทผู้ประกอบการรับขน Carrier เมื่อทางบริษัทผู้รับขน ได้รับคำขอ จะออกหลักฐานเป็น Delivery Order (D/O) ให้ผู้รับโอนสิทธิไปดำเนินการออกของหรือสลักหลังต่อไป

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #177

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
การออกใบตราส่งแบบ Clean B/L ต่างจากแบบ Unclean B/L อย่างไรค่ะ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #178

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
ใบตราส่งแบบ Clean B/L คือใบตราส่งที่ไม่มีเงื่อนไขชำรุดเสียหาย ซึ่งบริษัทเรือจะออกให้เมื่อสภาพของหีบห่ออยู่ในสภาพเรียบร้อย และปราศจากตำหนิหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จะแสดงได้ว่า เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า
ส่วน Unclean B/L คือใบตราส่งที่มีเงื่อนไขชำรุดเสียหาย ซึ่งทางบริษัทเรือจะออกให้ตามบันทึกของกัปตันเรือ ระบุสภาพของหีบห่อที่ได้รับ ว่าเป็นหีบห่อที่มีรอยแตกรั่ว หรือสึกหรอ การที่ต้องบันทึกไว้ เพื่อที่บริษัทเรือจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบใด ๆ ต่อการเสียหายของสินค้า

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #179

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
To Order B/L ต่างจาก Straight B/L อย่างไรล่ะคะ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #180

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
To Order B/L คือ การออกใบตราส่งแบบตามคำสั่งของผู้ส่ง สามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยสลักหลังโดยตัวของผู้ส่งนั้น
ส่วน Straight B/L คือ การระบุชื่อผู้รับมอบสิทธิในสินค้า และผู้ที่ถูกระบุชื่อเท่านั้น จึงจะมีสิทธิในสินค้าไปรับสินค้า

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #181

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
Shipped Form ต่างจาก Received Form อย่างไรคะ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #182

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
Shipped Form เป็นรูปแบบของใบตราส่งที่ออกให้หลังจากสินค้าได้บรรทุกเข้าระวางเรือแล้วเท่านั้น สินค้าที่จัดส่งจะต้องระบุอยู่ในเรือลำที่ระบุชื่อไว้ในใบตราส่งดังกล่าว จะมีคำขึ้นต้นในเงื่อนไขว่า "Shipped on Board in Apparent Good Order and Condition"
ส่วน Received Form เป็นรูปแบบของใบตราส่งที่ออกให้ก่อนที่สินค้าจะบรรทุกเข้าระวางเรือ เพียงแต่บริษัทเรือทำการรับสินค้าเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการจัดส่งให้เท่านั้น ยังไม่แน่ว่าจะส่งไปโดยเรือที่ระบุในชื่อนั้นหรือไม่ ซึ่งจะมีคำขึ้นต้นในเงื่อนไขว่า "Received by the carrier From the Shipper in Apparent Good Order and Conditions"

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #183

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
ช่อง Pre-carriage by , Place of Receive , Ocean Vessel, VOY NO. , Port of Loading , Port of Discharge , Place of Final Destination , Mark and Numbers , Number and Kind of packages , Gross Weight , Measurement หมายถึงอะไรคะ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #184

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
ช่อง Pre - Carriage by ให้ใส่ชื่อพาหนะลำแรกที่ออกเดินทางจากท่าเรือเล็ก
ช่อง Place of Receipt ให้ใส่สถานที่ซึ่งมีการรับมอบ ส่งมอบสินค้าแก่ Carrier
ช่อง Ocean Vessel ให้ใส่ชื่อเรือแม่ที่จะนำสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง
ช่อง VOY NO. ให้ใส่เที่ยวเรือ
ช่อง Port of Loading ให้ใส่ชื่อเมืองท่าที่เรือแม่จอดรอรับสินค้าอยู่ หากการขนส่งเป็นระบบคอนเทนเนอร์ และจะใช้มีคำรับรองไว้ในใบตราส่งว่าจะใช้ใบตราส่งใบเดียวคลุมการขนส่งตลอดเส้นทาง ก็จะไม่ถือว่าเป็นการถ่ายลำ
ช่อง Port of Discharge ให้ใส่ชื่อท่าเรือเมืองท่าปลายทางที่ขนส่งออกจากเรือแม่
ช่อง Place of Final Destination ให้ใส่ชื่อของสถานที่ปลายทางของผู้ซื้อ ซึ่งอาจอยู่ลึกเข้าไปจากเมืองท่า เป็นการขนส่งสินค้าต่อจากท่าเรือปลายทาง
ช่อง Mark and Numbers ให้ใส่เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ
ช่อง Number and Kind of packages ให้ใส่จำนวนหีบห่อที่ส่งไป พร้อมลักษณะเฉพาะของหีบห่อ เป็น Carton หรือ Case ต่อจากนั้นให้ใส่รายละเอียดของสินค้าให้ตรงกับสินค้า
ช่อง Gross Weight ให้ใส่น้ำหนักรวมของสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ช่อง Measurement ให้ใส่ปริมาตรรวมของสินค้าที่ส่งทั้งหมด หรือจำนวนน้ำหนักรวมของสินค้าและหีบห่อทั้งหมด

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #185

 • icey
 • ออฟไลน์
 • Senior Boarder
 • จำนวนโพสต์: 65
 • พลังน้ำใจ: 1
LCL/LCL ต่างจาก FCL/FCL อย่างไรคะ

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #186

 • rachey
 • ออฟไลน์
 • Expert Boarder
 • จำนวนโพสต์: 87
 • พลังน้ำใจ: 1
LCL/LCL เป็นบริการแบบ สินค้าไม่เต็มตู้ (Less Container Load) จึงต้องให้ผู้รับขนต้นทางเป็นผู้บรรจุเข้าตู้ และผู้รับขนปลายทาง เป็นผู้รับสินค้าออกจากตู้ให้
ส่วน FCL/FCL เป็นบริการที่ผู้ส่งสินค้าต้องการส่งสินค้าชนิดเต็มตู้หรือรายเดียว (Full Container Load) ต้องบรรจุสินค้าเข้าตู้เอง และผู้รับจะนำสินค้าออกจากตู้เอง

Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 12 ปี, 8 เดือน ที่ผ่านมา #187

 • wip
 • ออฟไลน์
 • Fresh Boarder
 • จำนวนโพสต์: 18
 • พลังน้ำใจ: 0
ได้ความรู้มากเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆๆ

ตอบกลับ: Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 11 ปี, 9 เดือน ที่ผ่านมา #540

 • admin
 • ออฟไลน์
 • Administrator
 • จำนวนโพสต์: 7
 • พลังน้ำใจ: 0
ยินดีครับ

lcklck16 6 ปี, 11 เดือน ที่ผ่านมา #852

 • 20170601yuanyuan
20170808lck
pandora outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
ralph?lauren?polo?shirts
fitflops sale clearance
polo outlet store
polo ralph lauren
canada goose outlet store
Nike Free shoes
jordan 4
polo outlet
ugg boots clearance
fitflops sale clearance
air max 90
canada goose outlet
ralph lauren outlet
nike trainers
tory burch outlet
cheap jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses sale
michael kors outlet
ralph lauren outlet
hermes belts
oakley sunglasses wholesale
lebron shoes
roshe run
ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots
polo ralph lauren
marc jacobs sale
ray ban sunglasses wholesale
cheap soccer jerseys
coach outlet store online
adidas shoes
coach outlet
ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
coach factory outlet
polo ralph lauren
swarovski crystal
herve leger dresses
pandora jewellery
canada goose outlet
bottega veneta outlet online
cheap nba jerseys
los angeles lakers
cleveland cavaliers jerseys
chrome hearts online store
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
ray bans
coach outlet
jordan shoes
adidas shoes
cheap jordans for sale
ferragamo shoes sale
ralph lauren shirts
kate spade handbags
ralph lauren uk
polo ralph lauren outlet
cheap football shirts
ray ban sunglasses
kate spade uk
nike free running
canada goose outlet
lacoste outlet
coach outlet online
coach outlet store online
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose
cheap oakley sunglasses
cheap ray bans
nike outle
coach outlet store online
uggs outlet
mcm backpacks
uggs outlet
adidas nmd runner
nike air huarache
true religion jeans outlet
lacoste shirts
nike store uk
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
puma shoes
kobe 9 elite
mbt shoes outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet
kate spade uk
longchamp outlet
coach outlet store online
mont blanc pens
coach factory outlet
christian louboutin sale
mulberry bags
michael kors outlet store
coach outlet
mlb jerseys
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
tory burch outlet online
swarovski jewellery
ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
ferragamo shoes
nike air max
michael kors outlet online
michael kors outlet online
birkenstock shoes
prada sunglasses for women
nba jerseys
oakley sunglasses wholesale
cazal outlet
hermes outlet
coach outlet
nfl jerseys
coach outlet
mulberry outlet
michael kors outlet online
burberry outlet store
fitflops uk
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
lacoste polo
kobe bryants shoes
polo outlet
michael kors canada
cheap ray bans
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
pandora charms sale clearance
coach outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren polo
christian louboutin shoes
michael kors handbags
coach factory outlet
polo ralph lauren
swarovski jewelry
coach outlet
michael kors outlet online
salomon outlet
burberry outlet sale
tory burch handbags
longchamp outlet
snapback hats
ugg outlet,ugg outlet sale,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store
ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
michael kors outlet stores
true religion outlet
true religion canada
true religion jeans sale
coach outlet
oakley sunglasses
pandora outlet
canada goose coats
nike trainers uk
ugg outlet clearance,ugg outlet online clearance,ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
fitflops
nike air huarache
michael kors outlet clearance
tods outlet online
tory burch sandals
christian louboutin sale
ed hardy outlet
ralph lauren?uk
longchamp outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
nike roshe run
cheap jordans
nfl jersey
mulberry handbags
christian louboutin shoes
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
nike shoes for women
air max 90
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
air max 90
vans outlet
coach factory outlet
mbt shoes outlet
nike air max 90
michael kors outlet clearance
michael kors uk
michael kors handbags
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap uggs
cheap jordan shoes
ray-ban sunglasses
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
polo outlet
ralph lauren outlet stores
cheap oakley sunglasses
cheap jordan shoes
max 90
nike blazer pas cher
coach outlet online
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo
ferragamo outlet
true religion jeans
thomas sabo charms
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
polo outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
pandora outlet
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
coach outlet
cheap nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
longchamp handbags
canada goose outlet store
christian louboutin
ugg outlet
coach outlet online
hermes outlet store
coach outlet online
true religion outlet
nike shoes uk
Basketball Shoes
coach outlet
true religion outlet
coach outlet
polo outlet stores
ralph lauren outlet
ugg boots
ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids
mbt shoes
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
cheap jerseys wholesale
adidas uk store
ugg boots
coach outlet clearance
lebron shoes
cheap uggs outlet,cheap uggs for sale,cheap ugg boots,cheap uggs for kids,cheap uggs for women,cheap uggs bailey bow,cheap uggs china,cheap uggs for men,cheap uggs for girls,cheap uggs boots for women
adidas shoes
michael kors outlet online
longchamp handbags
christian louboutin shoes
nike outlet store online
michael kors outlet online
prada outlet online
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses sale
coach outlet store
michael kors handbags
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
tory burch outlet online
cheap ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet clearance
michael kors outlet clearance
prada outlet
true religion outlet store
mulberry handbags
mulberry outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
canada goose jackets
ugg outlet
ralph lauren
cheap oakley sunglasses
ysl outlet online
michael kors outlet online
polo pas cher
cheap oakley sunglasses
nike air max 90
ray ban sunglasses outlet
nike uk store
nike shoes outlet
christian louboutin outlet
air max trainers
kate spade outlet online
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet online
coach outlet online
longchamp bags
yeezy boost 350
coach outlet
fred perry polo
polo ralph lauren
longchamp handbags
michael kors outlet online
swarovski crystal
adidas outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
coach factory outlet
canada goose outlet
soccer cleats
mlb jerseys
polo ralph lauren
ralph lauren polo
yeezy boost
true religion outlet uk
coach outlet online coach factory outlet
adidas outlet
soccer jerseys wholesale
christian louboutin shoes
snapbacks wholesale
birkenstock shoes
cheap oakley sunglasses
snapbacks wholesale
michael kors wallets for women
coach factory outlet
jerseys wholesale
coach outlet store online
burberry outlet store
michael kors outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses uk
coach factory outlet
air max 2015
canada goose jackets
cheap oakley sunglasses
ecco outlet
ralph lauren uk
tory burch outlet stores
ferragamo outlet
ferragamo shoes
polo outlet
oakley sunglasses wholesale
longchamp handbags
true religion outlet
swarovski jewelry
polo outlet stores
air max 90
ugg boots for women,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
nike shoes
oakley sunglasses sale
ray ban sunglasses outlet
michael kors uk
michael kors uk
michael kors outlet clearance
links of london jewellery
polo ralph lauren
true religion jeans sale
michael kors outlet
mac cosmetics sale
michael kors outlet clearance
converse shoes sale
ralph lauren outlet
canada goose uk
burberry canada
ugg outlet
true religion outlet
hermes birkin bag
michael kors outlet clearance
valentino shoes
coach outlet online
ferragamo shoes
michael kors outlet store
coach outlet store online
chrome hearts outlet
max 1
canada goose jackets
michael kors outlet
michael kors handbags
ralph lauren outlet
coach outlet online
cheap jordans free shipping
coach outlet online
true religion uk
michael kors factory outlet
coach factory outlet
reebok shoes
kd shoes
michael kors outlet online
foamposite shoes
michael kors outlet clearance
swarovski outlet
michael kors outlet clearance
nba jerseys wholesale
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
prada outlet
michael kors outlet
coach outlet store online
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
nike shoes
nhl jerseys
christian louboutin
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
nike outlet online
michael kors outlet clearance
coach outlet online
nike trainers
ralph lauren
michael kors outlet online
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
christian louboutin uk
michael kors outlet clearance
ralph lauren uk
adidas shoes
coach outlet clearance
adidas nmd
nfl jersey wholesale
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet
christian louboutin outlet
pandora jewelery
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
nike outlet
michael kors outlet online
nike roshe run
cheap jordans
kobe shoes
coach outlet online
ralph lauren
cheap oakley sunglasses
nfl jerseys
nfl jersey wholesale
coach outlet clearance
ugg boots
lacoste pas cher
canada goose outlet
nike outlet store online
michael kors uk
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots
coach factory outlet
pandora bracelet
michael kors outlet
pandora jewelry
canada goose jackets
coach outlet
uggs outlet
supra shoes sale
ralph lauren outlet
christian louboutin sale
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
giuseppe zanotti shoes
coach outlet online
coach outlet store online
polo ralph lauren outlet
air force 1 shoes
fitflops sale clearance
adidas wings shoes
fitflops uk
nhl jerseys wholesale
michael kors outlet online
new balance outlet
air max shoes
uggs outlet
coach outlet online coach factory outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet online
ray-ban sunglasses
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
kate spade handbags
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ralph?lauren
canada goose jackets
nike air max 1
mulberry uk
mulberry handbags sale
tory burch outlet online
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet online
michael kors outlet clearance
coach handbags outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet online
michael kors outlet online
cheap ray ban sunglasses
reebok shoes
oakley sunglasses sale
true religion jeans
cheap oakley sunglasses
ray ban wayfarer
ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
kate spade
camisetas futbol baratas
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
fitflops
mont blanc outlet
mulberry handbags
true religion jeans
coach outlet
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
christian louboutin shoes
swarovski uk
cheap ray ban sunglasses
20170808lck
+9sd8zxc

jianbin0902 6 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #860

 • 20170601yuanyuan
jianbin0902
burberry outlet store
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots clearance
michael kors outlet online
lacoste pas cher
hermes birkin bag
hermes outlet storesffasf
tory burch outlet
ugg boots clearance
ugg boots australia
uggs outlet
polo outlet
pandora outlet
michael kors outlet clearance
true religion outlet
michael kors canada
ralph lauren polo
oakley sunglasses sale
yeezy boost 350
nike trainers
coach outlet
pandora charms
coach outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses wholesale
christian louboutin
ysl outlet online
coach outlet
burberry canada
coach outlet store online
lacoste shirts
longchamp handbags
cheap jordans for sale
mlb jerseys
coach outlet online
ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
fitflops uk
kate spade handbags
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
christian louboutin shoes
ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
fitflops
vans outlet
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
yeezy boost
cheap ray bans
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
canada goose
air max 90
cheap oakley sunglasses
nike outlet online
lacoste polo
michael kors outlet online
true religion uk
oakley sunglasses
ugg outlet store
ugg outlet stores
coach outlet clearance
fitflops
nike roshe run
ferragamo shoes
cheap oakley sunglasses
pandora jewellery
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
adidas uk store
valentino shoes
ugg boots clearance
coach outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet online
michael kors handbags clearance
longchamp handbags
mulberry bags
prada outlet
prada outlet online
reebok shoes
swarovski jewelry
fred perry polo
nike free running
cheap ray ban sunglasses
nike outlet
ralph lauren outlet
longchamp outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses uk
ferragamo shoes sale
supra shoes sale
cheap jordans free shipping
ralph lauren outlet
ray-ban sunglasses
ugg boots outlet
chrome hearts outlet
moncler sale
nike outlet store online
ugg outlet clearance
nba jerseys
coach outlet online
chrome hearts online store
coach outlet online
canada goose coats
michael kors outlet clearance
true religion canada
ugg outlet store
ralph lauren
michael kors uk
ralph lauren
polo ralph lauren
cheap uggs
ralph lauren?uk
max 1
michael kors outlet clearance
coach outlet
canada goose jackets outlet
nfl jersey
canada goose jackets
ugg boots for women,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
michael kors handbags
polo outlet
polo ralph lauren
ugg boots clearance
jordan 4
adidas nmd runner
coach outlet online
michael kors outlet clearance
coach outlet
max 90
coach outlet
ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots
michael kors factory outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
ralph lauren outlet
nike air huarache
coach outlet store online
kobe shoes
burberry outlet store
ray-ban sunglasses
canada goose jackets
coach factory outlet
michael kors outlet
moncler coats
coach factory outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
nike air max 1
nike trainers
coach outlet
air max 90
polo ralph lauren
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
herve leger dresses
nfl jerseys
ugg outlet online
kate spade uk
ferragamo outlet
michael kors outlet
true religion outlet
nike shoes outlet
coach outlet store
ferragamo outlet
tory burch handbags
polo ralph lauren
cheap soccer jerseys
cheap jerseys wholesale
nhl jerseys
nike air max 90
Nike Free shoes
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
ray ban sunglasses
adidas shoes
soccer jerseys wholesale
michael kors handbags
mulberry handbags
thomas sabo charms
coach factory outlet
michael kors outlet online
new balance outlet
michael kors handbags
adidas shoes
air max 2015
cheap nfl jerseys
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
mbt shoes outlet
nike outle
coach factory outlet
mac outlet
foamposite shoes
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
christian louboutin sale
cheap nba jerseys
roshe run
coach outlet store online
true religion jeans sale
coach outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin outlet
polo outlet stores
cheap oakley sunglasses
coach outlet
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin sale
ugg boots outlet
ugg boots clearance
ralph lauren outlet
kobe 9 elite
nfl jerseys
cheap michael kors handbags
canada goose jackets
michael kors uk
air max 90
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
birkenstock shoes
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
canada goose coats
coach outlet
adidas outlet
true religion jeans outlet
hermes belts
nike uk store
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses
true religion jeans
lebron shoes
mont blanc pens
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
marc jacobs sale
michael kors outlet online
air max shoes
christian louboutin sale
coach factory outlet
tory burch outlet stores
ugg outlet
nba jerseys wholesale
ugg outlet,ugg outlet sale,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store
nfl jersey wholesale
oakley sunglasses wholesale
adidas shoes
coach outlet online
longchamp handbags
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet,ugg outlet store,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
fitflops sale clearance
cheap mlb jerseys
mulberry handbags sale
adidas wings shoes
nike air max
polo pas cher
ralph lauren uk
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet online
coach outlet online coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose coats
christian louboutin shoes
adidas nmd
michael kors outlet
canada goose outlet store
ralph lauren outlet
reebok shoes
nike shoes uk
cheap jerseys wholesale
ralph lauren outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
kate spade
michael kors handbags
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
nike air max 90
canada goose outlet store
ugg boots clearance,ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet
cheap uggs outlet,cheap uggs for sale,cheap ugg boots,cheap uggs for kids,cheap uggs for women,cheap uggs bailey bow,cheap uggs china,cheap uggs for men,cheap uggs for girls,cheap uggs boots for women
coach outlet online
mulberry bags
cheap oakley sunglasses
giuseppe zanotti shoes
oakley sunglasses sale
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
burberry outlet sale
kate spade handbags
michael kors outlet
nike shoes for women
ralph lauren
nike trainers uk
kobe bryants shoes
nike air huarache
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet online
michael kors outlet stores
mulberry outlet
coach factory outlet
swarovski crystal
ugg outlet clearance,ugg outlet online clearance,ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale
true religion jeans
snapback hats
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
swarovski outlet
christian louboutin sale
swarovski jewellery
nfl jersey wholesale
coach outlet online
ralph?lauren?polo?shirts
soccer cleats
prada sunglasses for women
mulberry handbags
uggs outlet
michael kors outlet online
nike blazer pas cher
fitflops sale clearance
christian louboutin shoes
cheap football shirts
puma shoes
ralph lauren outlet
longchamp bags
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
pandora bracelet
coach outlet online
nike shoes
prada outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
coach outlet
coach outlet clearance
ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
ecco outlet
cleveland cavaliers jerseys
mbt shoes
christian louboutin shoes
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose parka
mulberry uk
longchamp outlet online
ralph lauren polo
lebron shoes
ugg clearance
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelery
mbt shoes outlet
coach outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin uk
ugg outlet online
coach outlet clearance
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet store
canada goose outlet
coach outlet store online
bottega veneta outlet online
true religion outlet
polo outlet
tory burch sandals
true religion outlet uk
canada goose outlet
ralph lauren
snapbacks wholesale
ugg boots outlet
ray ban wayfarer
polo outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
michael kors outlet store
canada goose outlet
mac tools
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
coach outlet
salomon outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
ralph lauren uk
coach outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses sale
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren uk
lacoste outlet
true religion jeans sale
uggs outlet
michael kors uk
ugg outlet store
ray ban sunglasses
canada goose jackets men
polo outlet store
cheap jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
ugg clearance
cheap ray bans
canada goose outlet online
polo ralph lauren
coach outlet store online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
coach factory outlet
tods outlet online
canada goose jackets for women
michael kors bags
polo outlet online
michael kors outlet clearance
true religion jeans
pandora jewelry
ferragamo shoes
true religion outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet online
ralph lauren polo
true religion jeans
coach outlet online
nike roshe run
snapbacks wholesale
michael kors uk
cazal outlet
oakley sunglasses sale
cheap ray ban sunglasses
michael kors wallets for women
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
ed hardy outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren shirts
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
Basketball Shoes
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
christian louboutin shoes
mlb jerseys
mulberry handbags
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
links of london jewellery
uggs outlet
swarovski jewelry
michael kors outlet online
air force 1 shoes
cheap jordan shoes
mulberry outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose uk
coach factory outlet
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
canada goose jackets
coach factory outlet
coach handbags outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots clearance
cheap ray ban sunglasses
nhl jerseys wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
swarovski crystal
michael kors handbags outlet
mcm backpacks
nike store uk
coach outlet online
coach outlet
fitflops uk
adidas outlet
michael kors outlet store
kate spade uk
longchamp outlet
cheap jordan shoes
coach outlet online
coach outlet clearance
polo ralph lauren outlet
jerseys wholesale
polo outlet stores
converse shoes sale
coach outlet store online
coach outlet store online
canada goose jackets
uggs outlet
longchamp handbags
ralph lauren outlet stores
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
kd shoes
pandora outlet
ferragamo shoes
ray bans
fitflops
tory burch outlet online
camisetas futbol baratas
ferragamo outlet
coach outlet
ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids
michael kors outlet online
michael kors handbags outlet
ralph?lauren
air max trainers
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
coach outlet store online
pandora outlet
swarovski uk
polo ralph lauren
coach outlet online
canada goose jackets on sale
cheap jordans
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
tory burch outlet online
los angeles lakers
cheap nike shoes
true religion outlet
birkenstock shoes
pandora outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
hermes outlet

ตอบกลับ: Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 6 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #882

 • 20170601yuanyuan
20170905yuanyuan
moncler jackets
coach outlet online
michael kors outlet store
michael kors outlet canada
burberry outlet online
polo ralph lauren outlet online
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
coach purses
canada goose jackets
pandora jewelry outlet
uggs on sale
caterpillar boots
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
uggs outlet
canada goose parka
michael kors outlet online
coach outlet store
mulberry
canada goose coats
cheap jordan shoes
moncler jackets
nike cortez classic
mlb jerseys
ugg shoes
adidas outlet online
uggs outlet
pandora charms sale clearance
air jordan shoes
harden shoes
canada goose jackets
canada goose coats
ugg boots outlet
cheap ugg boots
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
red bottoms
nike air max 2018
michael kors handbags outlet
moncler outlet online
kate spade outlet online
yeezy shoes
discount oakley sunglasses
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
ralph lauren
christian louboutin shoes
superdry outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
hermes outlet
adidas outlet store
ugg boots outlet
fitflops sale clearance
ugg canada
christian louboutin sale
adidas sneakers
coach factory outlet online
canada goose clothing
christian louboutin shoes
valentino outlet
coach factory outlet online
pandora charms sale
pandora charms sale
jordans
cheap ugg boots
supreme london
ray ban sunglasses outlet
pandora charms outlet
moncler
air jordan retro
retro 11
coach outlet online
mlb jerseys
uggs outlet
burberry uk
air max
coach outlet online
ugg
canada goose jackets
ray ban glasses
nfl jerseys
kate spade outlet
ugg on sale
toms
ugg outlet online
yeezy boost 350
ugg boots
ralph lauren sale clearance uk
coach factory outlet online
adidas store
cheap ugg sale
coach outlet store online
ralph lauren
coach factory outlet
nike sneakers
oakley sunglasses outlet
nike outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
coach factory outlet online
superdry sale
ugg outlet online
ray bans
pandora charms
coach outlet online
beats wireless headphones
ralph lauren outlet
fitflop sandals
birkenstock outlet store
michael kors outlet store
timberland outlet store
ray ban glasses
canada goose outlet
ralph lauren sale
ugg outlet
moncler pas cher
yeezy boost
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
coach factory outlet online
adidas yeezy boost 350
ray ban sunglasses sale
longchamps
nike outlet store online
ray ban sunglasses cheap
birkenstocks
coach factory outlet online
coach outlet online
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
coach outlet online
red bottom heels
birkin handbags
coach factory outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors bags
cheap jordans for sale
birkenstock shoes
coach outlet online
burberry outlet
the north face outlet
ugg outlet
kate spade handbags
hermes bags
moncler coats
uggs
ugg outlet
ray bans
supreme clothing
pandora charms
pandora charms sale clearance
michael kors outlet canada
michael kors outlet clearance
toms
longchamp bags
birkenstock outlet
michael kors
ugg boots
canada goose jackets uk
nike outlet
birkenstock shoes
ralph lauren sale
pandora
mulberry handbags
christian louboutin shoes
tory burch outlet online
pandora charms
red bottom
yeezy shoes
mulberry uk
ralph lauren outlet online
north face jackets
louis vuitton factory outlet
canada goose jacket
mbt
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
adidas nmd r1
michael kors outlet online
valentino
hermes bag
coach factory outlet
cheap uggs
uggs outlet
pandora jewelry
coach outlet store
birkenstock uk
bottes ugg
nike shoes
moncler outlet online
canada goose outlet
coach outlet online
adidas nmd runner
cheap nike shoes
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
ugg boots
christian louboutin shoes
cheap jordan shoes
nike outlet store
louboutin outlet
coach factory outlet online
ugg sale
uggs outlet
ralph lauren uk
coach outlet store online clearance
louis vuitton outlet online
pandora jewelry
canada goose coats
nfl jerseys cheap
mulberry outlet uk
cheap oakley sunglasses
michael kors
pandora jewelry store
mlb jerseys
toms outlet
longchamp sale
longchamp handbags
adidas nmd r1
coach outlet online
christian louboutin shoes
pandora uk
cheap nfl jerseys wholesale
michael kors bags
michael kors outlet online
canada goose jackets
christian louboutin sale
ralph lauren
michael kors
michael kors outlet online
coach factory outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
mlb jerseys whgolesale
ugg boots
ray ban sunglasses discount
kate spade outlet online
uggs outlet
nike huarache shoes
adidas ultra boost
hermes bags
ugg boots
adidas yeezy boost
ugg boots outlet
canada goose jackets
adidas yeezy boost
coach outlet store online
ralph lauren uk
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
canada goose jackets
gucci outlet online
coach outlet online
coach outlet online
cheap jordan shoes
longchamp bags
canada goose
cheap ray ban sunglasses
toms outlet
louboutin shoes
adidas superstar shoes
yeezy boost 350
michael kors uk
ralph lauren sale clearance uk
louboutin outlet
coach factory outlet
ray bans
adidas nmd r1
coach factory outlet online
yeezy boost
cheap jordan shoes
cheap ugg boots
coach outlet online
moncler outlet online
toms
coach outlet online
louis vuitton outlet store
coach handbags outlet
coach factory outlet online
adidas outlet online
birkenstock outlet
tory burch shoes
burberry handbags
adidas nmd runner
michael kors outlet store
nike sneakers
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet store
michael kors outlet store
burberry outlet
ralph lauren sale
adidas nmd runner
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
uggs outlet
harden vol 1
ugg slippers
ray ban sunglasses discount
pandora outlet
cheap air jordans
cheap jerseys
pandora charms sale clearance
pandora charms outlet
coach outlet canada
coach outlet canada
birkenstock
pandora charms sale clearance
longchamp
yeezy shoes
canada goose
kate spade handbags
michael kors outlet store
kate spade handbags
michael kors
nike outlet store
cheap uggs
discount oakley sunglasses
nmd adidas
coach outlet online
kate spade outlet
canada goose sale
beats headphones
coach outlet online
uggs outlet
nfl jerseys wholesale
yeezy boost 350
pandora jewelry outlet
vdrgerh

ตอบกลับ: Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 6 ปี, 10 เดือน ที่ผ่านมา #895

 • 20170601yuanyuan
20170905yuanyuan
moncler jackets
coach outlet online
michael kors outlet store
michael kors outlet canada
burberry outlet online
polo ralph lauren outlet online
adidas yeezy shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
coach purses
canada goose jackets
pandora jewelry outlet
uggs on sale
caterpillar boots
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
uggs outlet
canada goose parka
michael kors outlet online
coach outlet store
mulberry
canada goose coats
cheap jordan shoes
moncler jackets
nike cortez classic
mlb jerseys
ugg shoes
adidas outlet online
uggs outlet
pandora charms sale clearance
air jordan shoes
harden shoes
canada goose jackets
canada goose coats
ugg boots outlet
cheap ugg boots
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
red bottoms
nike air max 2018
michael kors handbags outlet
moncler outlet online
kate spade outlet online
yeezy shoes
discount oakley sunglasses
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
ralph lauren
christian louboutin shoes
superdry outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
hermes outlet
adidas outlet store
ugg boots outlet
fitflops sale clearance
ugg canada
christian louboutin sale
adidas sneakers
coach factory outlet online
canada goose clothing
christian louboutin shoes
valentino outlet
coach factory outlet online
pandora charms sale
pandora charms sale
jordans
cheap ugg boots
supreme london
ray ban sunglasses outlet
pandora charms outlet
moncler
air jordan retro
retro 11
coach outlet online
mlb jerseys
uggs outlet
burberry uk
air max
coach outlet online
ugg
canada goose jackets
ray ban glasses
nfl jerseys
kate spade outlet
ugg on sale
toms
ugg outlet online
yeezy boost 350
ugg boots
ralph lauren sale clearance uk
coach factory outlet online
adidas store
cheap ugg sale
coach outlet store online
ralph lauren
coach factory outlet
nike sneakers
oakley sunglasses outlet
nike outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
coach factory outlet online
superdry sale
ugg outlet online
ray bans
pandora charms
coach outlet online
beats wireless headphones
ralph lauren outlet
fitflop sandals
birkenstock outlet store
michael kors outlet store
timberland outlet store
ray ban glasses
canada goose outlet
ralph lauren sale
ugg outlet
moncler pas cher
yeezy boost
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
coach factory outlet online
adidas yeezy boost 350
ray ban sunglasses sale
longchamps
nike outlet store online
ray ban sunglasses cheap
birkenstocks
coach factory outlet online
coach outlet online
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
coach outlet online
red bottom heels
birkin handbags
coach factory outlet online
cheap oakley sunglasses
michael kors bags
cheap jordans for sale
birkenstock shoes
coach outlet online
burberry outlet
the north face outlet
ugg outlet
kate spade handbags
hermes bags
moncler coats
uggs
ugg outlet
ray bans
supreme clothing
pandora charms
pandora charms sale clearance
michael kors outlet canada
michael kors outlet clearance
toms
longchamp bags
birkenstock outlet
michael kors
ugg boots
canada goose jackets uk
nike outlet
birkenstock shoes
ralph lauren sale
pandora
mulberry handbags
christian louboutin shoes
tory burch outlet online
pandora charms
red bottom
yeezy shoes
mulberry uk
ralph lauren outlet online
north face jackets
louis vuitton factory outlet
canada goose jacket
mbt
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
adidas nmd r1
michael kors outlet online
valentino
hermes bag
coach factory outlet
cheap uggs
uggs outlet
pandora jewelry
coach outlet store
birkenstock uk
bottes ugg
nike shoes
moncler outlet online
canada goose outlet
coach outlet online
adidas nmd runner
cheap nike shoes
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
ugg boots
christian louboutin shoes
cheap jordan shoes
nike outlet store
louboutin outlet
coach factory outlet online
ugg sale
uggs outlet
ralph lauren uk
coach outlet store online clearance
louis vuitton outlet online
pandora jewelry
canada goose coats
nfl jerseys cheap
mulberry outlet uk
cheap oakley sunglasses
michael kors
pandora jewelry store
mlb jerseys
toms outlet
longchamp sale
longchamp handbags
adidas nmd r1
coach outlet online
christian louboutin shoes
pandora uk
cheap nfl jerseys wholesale
michael kors bags
michael kors outlet online
canada goose jackets
christian louboutin sale
ralph lauren
michael kors
michael kors outlet online
coach factory outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
mlb jerseys whgolesale
ugg boots
ray ban sunglasses discount
kate spade outlet online
uggs outlet
nike huarache shoes
adidas ultra boost
hermes bags
ugg boots
adidas yeezy boost
ugg boots outlet
canada goose jackets
adidas yeezy boost
coach outlet store online
ralph lauren uk
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
canada goose jackets
gucci outlet online
coach outlet online
coach outlet online
cheap jordan shoes
longchamp bags
canada goose
cheap ray ban sunglasses
toms outlet
louboutin shoes
adidas superstar shoes
yeezy boost 350
michael kors uk
ralph lauren sale clearance uk
louboutin outlet
coach factory outlet
ray bans
adidas nmd r1
coach factory outlet online
yeezy boost
cheap jordan shoes
cheap ugg boots
coach outlet online
moncler outlet online
toms
coach outlet online
louis vuitton outlet store
coach handbags outlet
coach factory outlet online
adidas outlet online
birkenstock outlet
tory burch shoes
burberry handbags
adidas nmd runner
michael kors outlet store
nike sneakers
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet store
michael kors outlet store
burberry outlet
ralph lauren sale
adidas nmd runner
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
uggs outlet
harden vol 1
ugg slippers
ray ban sunglasses discount
pandora outlet
cheap air jordans
cheap jerseys
pandora charms sale clearance
pandora charms outlet
coach outlet canada
coach outlet canada
birkenstock
pandora charms sale clearance
longchamp
yeezy shoes
canada goose
kate spade handbags
michael kors outlet store
kate spade handbags
michael kors
nike outlet store
cheap uggs
discount oakley sunglasses
nmd adidas
coach outlet online
kate spade outlet
canada goose sale
beats headphones
coach outlet online
uggs outlet
nfl jerseys wholesale
yeezy boost 350
pandora jewelry outlet
asfew

ตอบกลับ: Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 6 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #896

 • chenjinyan11
coach handbags
mont blanc
moncler outlet
ugg clearance
ugg outlet
air jordan 14
ugg
coach outlet
pandora jewelry canada
cheap ray bans
louboutin
air jordan
michael kors handbags
north face
moncler
coach outlet
supreme outlet
longchamp
the north face
true religion jeans
north face
coach factory
ray ban wayfarer
adidas shoes
chicago blackhawks jersey
north face jackets
louboutin
jordan retro
nike store uk
oakley sunglasses
mont blanc pens
ugg
coach outlet online
uggs outlet
north face outlet
true religion
nike air max
longchamp outlet
ray ban
tommy hilfiger
adidas jeremy scott
ugg boots
adidas shoes
hermes uk
michael kors uk
supra shoes
ugg boots
oakley sunglasses
uggs outlet
moncler pas cher
louboutin
coach factory outlet
ugg outlet
canada goose outlet
air max
pandora rings
coach factory outlet online
coach outlet
the north face
nike factory outlet
canada goose
doudoune canada goose
oakley vault
jordan shoes
prada
nike blazer
ray ban
north face
moncler
kate spade
manchester united jersey
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
ugg outlet
nike outlet store
louboutin
polo ralph lauren
nike outlet
burberry scarf
ralph lauren
coach factory outlet
ray ban
fitflops outlet
coach
polo ralph
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
cheap rolex watches
ralph lauren uk
flops
coach outlet online
coach factory
ray ban
ugg canada
giuseppe zanotti shoes
tory burch outlet online
hermes outlet
rayban
canada goose sale
doudoune canada goose
coach outlet online
adidas football boots
red bottom shoes
ugg boots
christian louboutin
cheap mlb jerseys
ugg boots
kate spade outlet
ugg slippers
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
longchamp outlet
hollister co
nike air force
polo ralph
canada goose
superdry clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
oakley sunglasses cheap
ugg boots
jordans
adidas yeezy
louboutin
michael kors outlet online
burberry scarf
polo ralph lauren
moncler jackets
cheap ugg boots
air max
michael kors outlet
roshe run
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
pandora uk
ugg australia
ugg
kate spade
nike jordans
true religion jeans
nike outlet
air max
ugg uk
ugg boots
salvatore ferragamo
mont blanc pens
pandora charms
nike trainers
hermes birkin
ray ban sunglasses
moncler outlet
hermes
michael kors handbags
north face outlet
burberry outlet
coach outlet online
prada bags
canada goose sale
scarpe mbt
north face jackets
polo ralph
michael kors taschen
coach outlet online
louboutin
ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots
polo ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet online
pandora jewelry canada
michael kors outlet
nike huarache shoes
coach outlet online
canada goose canada
mlb jerseys
north face uk
tory burch outlet
michael kors
michael kors outlet
north face jackets
air max
coach outlet
oakley sunglasses cheap
coach outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
coach outlet
ralph lauren
ferragamo outlet
ray ban
ugg boots
prada handbags
cheap nfl jerseys
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas outlet store
supreme
baseball jerseys
adidas wings
adidas outlet
air jordan
ugg boots cheap
nike air huarache
longchamp
canada goose outlet store
polo shirts
mbt shoes
pandora jewelry
stan smith shoes
cheap snapbacks
kate spade
beats by dre
birkenstock sandals
north face outlet
jordan shoes
moncler
oakley sunglasses
basketball shoes
flip flops
prada
uggs outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet online
moncler
ugg boots
birkenstock outlet
uggs outlet
mulberry uk
jordans
louboutin
air jordan
ralph lauren
canada goose jackets
flip flops
longchamp handbags
ugg outlet
adidas uk
burberry outlet canada
coach outlet online
north face jackets clearance
balance shoes
pandora charms
michaelkors outlet online
coach outlet online
ugg boots
uggs
the north face
ralph lauren outlet online
ugg boots
soccer jerseys
nba jerseys
flops
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith shoes
coach outlet online
kate spade handbags
canada goose jackets
uggs outlet
nike football boots
scarpe hogan
moncler
north face
coach outlet
pandora jewelry
tory burch outlet
ferragamo shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots outlet
moncler
uggs
nike outlet
ugg boots clearance
swarovski
ugg italia
canada goose
ralph lauren outlet online
moncler schweiz
ugg outlet
calvin klein
true religion jeans
polo ralph lauren
moncler
louboutin
nhl jerseys
adidas originals uk
running shoes
ralph lauren outlet stores
ugg outlet
moncler outlet
cheap nhl jerseys
juicy couture outlet
canada goose jackets
ugg boots
caoch factory outlet online
north face
air max
ray ban sunglasses
fitflops
michael kors handbags
the north face
jordan shoes
ugg outlet online
jordan shoes
cheap jordans
uggs outlet
nike factory outlet
ray ban sunglasses
kate spade
ugg boots
oakley sunglasses
birkenstock uk
replica watches
canada goose outlet
canada goose outlet
louboutin
manolo blahnik shoes
under armour outlet
north face uk
vibram five fingers
coach factory outlet
christian louboutin
converse shoes
true religion jeans
michael kors outlet
hollister clothing
supreme uk
burberry outlet
nike air max
jordans
longchamp
pandora uk
north face
201712.1chenjinyan

ตอบกลับ: Re: Bill of Lading คืออะไรค่ะ 6 ปี, 7 เดือน ที่ผ่านมา #912

 • chenjinyan11
coach handbags
mont blanc
moncler outlet
ugg clearance
ugg outlet
air jordan 14
ugg
coach outlet
pandora jewelry canada
cheap ray bans
louboutin
air jordan
michael kors handbags
north face
moncler
coach outlet
supreme outlet
longchamp
the north face
true religion jeans
north face
coach factory
ray ban wayfarer
adidas shoes
chicago blackhawks jersey
north face jackets
louboutin
jordan retro
nike store uk
oakley sunglasses
mont blanc pens
ugg
coach outlet online
uggs outlet
north face outlet
true religion
nike air max
longchamp outlet
ray ban
tommy hilfiger
adidas jeremy scott
ugg boots
adidas shoes
hermes uk
michael kors uk
supra shoes
ugg boots
oakley sunglasses
uggs outlet
moncler pas cher
louboutin
coach factory outlet
ugg outlet
canada goose outlet
air max
pandora rings
coach factory outlet online
coach outlet
the north face
nike factory outlet
canada goose
doudoune canada goose
oakley vault
jordan shoes
prada
nike blazer
ray ban
north face
moncler
kate spade
manchester united jersey
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
ugg outlet
nike outlet store
louboutin
polo ralph lauren
nike outlet
burberry scarf
ralph lauren
coach factory outlet
ray ban
fitflops outlet
coach
polo ralph
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
cheap rolex watches
ralph lauren uk
flops
coach outlet online
coach factory
ray ban
ugg canada
giuseppe zanotti shoes
tory burch outlet online
hermes outlet
rayban
canada goose sale
doudoune canada goose
coach outlet online
adidas football boots
red bottom shoes
ugg boots
christian louboutin
cheap mlb jerseys
ugg boots
kate spade outlet
ugg slippers
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
longchamp outlet
hollister co
nike air force
polo ralph
canada goose
superdry clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
oakley sunglasses cheap
ugg boots
jordans
adidas yeezy
louboutin
michael kors outlet online
burberry scarf
polo ralph lauren
moncler jackets
cheap ugg boots
air max
michael kors outlet
roshe run
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses
pandora uk
ugg australia
ugg
kate spade
nike jordans
true religion jeans
nike outlet
air max
ugg uk
ugg boots
salvatore ferragamo
mont blanc pens
pandora charms
nike trainers
hermes birkin
ray ban sunglasses
moncler outlet
hermes
michael kors handbags
north face outlet
burberry outlet
coach outlet online
prada bags
canada goose sale
scarpe mbt
north face jackets
polo ralph
michael kors taschen
coach outlet online
louboutin
ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots
polo ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet online
pandora jewelry canada
michael kors outlet
nike huarache shoes
coach outlet online
canada goose canada
mlb jerseys
north face uk
tory burch outlet
michael kors
michael kors outlet
north face jackets
air max
coach outlet
oakley sunglasses cheap
coach outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
coach outlet
ralph lauren
ferragamo outlet
ray ban
ugg boots
prada handbags
cheap nfl jerseys
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas outlet store
supreme
baseball jerseys
adidas wings
adidas outlet
air jordan
ugg boots cheap
nike air huarache
longchamp
canada goose outlet store
polo shirts
mbt shoes
pandora jewelry
stan smith shoes
cheap snapbacks
kate spade
beats by dre
birkenstock sandals
north face outlet
jordan shoes
moncler
oakley sunglasses
basketball shoes
flip flops
prada
uggs outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet online
moncler
ugg boots
birkenstock outlet
uggs outlet
mulberry uk
jordans
louboutin
air jordan
ralph lauren
canada goose jackets
flip flops
longchamp handbags
ugg outlet
adidas uk
burberry outlet canada
coach outlet online
north face jackets clearance
balance shoes
pandora charms
michaelkors outlet online
coach outlet online
ugg boots
uggs
the north face
ralph lauren outlet online
ugg boots
soccer jerseys
nba jerseys
flops
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith shoes
coach outlet online
kate spade handbags
canada goose jackets
uggs outlet
nike football boots
scarpe hogan
moncler
north face
coach outlet
pandora jewelry
tory burch outlet
ferragamo shoes
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots outlet
moncler
uggs
nike outlet
ugg boots clearance
swarovski
ugg italia
canada goose
ralph lauren outlet online
moncler schweiz
ugg outlet
calvin klein
true religion jeans
polo ralph lauren
moncler
louboutin
nhl jerseys
adidas originals uk
running shoes
ralph lauren outlet stores
ugg outlet
moncler outlet
cheap nhl jerseys
juicy couture outlet
canada goose jackets
ugg boots
caoch factory outlet online
north face
air max
ray ban sunglasses
fitflops
michael kors handbags
the north face
jordan shoes
ugg outlet online
jordan shoes
cheap jordans
uggs outlet
nike factory outlet
ray ban sunglasses
kate spade
ugg boots
oakley sunglasses
birkenstock uk
replica watches
canada goose outlet
canada goose outlet
louboutin
manolo blahnik shoes
under armour outlet
north face uk
vibram five fingers
coach factory outlet
christian louboutin
converse shoes
true religion jeans
michael kors outlet
hollister clothing
supreme uk
burberry outlet
nike air max
jordans
longchamp
pandora uk
north face
201712.1chenjinyan
wqdqw
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 2.39 วินาที